Watergewenning

!!! NIEUW !!!

Een heel seizoen watergewenning (+/-25 lessen van 30 minuten) voor uw baby/peuter of kleuter!!!
(start okt/nov tot eind mei)
Telkens op zaterdag tussen 10u en 13u.(niet in de schoolvakanties).

WATERGEWENNING VOOR BABY'S VANAF 6 MAANDEN TOT PEUTERS VAN ONGEVEER 3,5 JAAR.

Vooreerst moeten we stellen dat het niet de bedoeling is deze kinderen ‘waterveilig’ te maken, laat staan hen te leren ‘zwemmen’. Zij bezitten niet de lichamelijke of geestelijke rijpheid om zinvol zwemonderricht aan te kunnen. Toch zijn er tal van goede redenen om met je baby of peuter naar het zwembad te gaan.
• Ademhaling en bloedsomloop worden versterkt, de stofwisseling wordt bevorderd zodat eet- en slaappatroon regelmatiger worden.
• Bewegingsvaardigheden zoals kruipen, lopen…worden gestimuleerd en de algemene motoriek wordt verbeterd.
• Hoe eerder het kind vertrouwd raakt met het water, hoe beter! Water is immers een natuurlijke omgeving voor het pasgeboren kind en door regelmatige lessen zal watervrees voorkomen worden.
• Ouders vinden het fijn om met hun kind in het water te spelen: zo wordt de band tussen ouder en kind aangehaald.

Vele ouders vragen zich af wanneer zij met hun jonge baby naar het zwembad kunnen trekken. Volgens ons haalt de baby pas voordeel uit de deskundige begeleiding van een monitor in het zwembad vanaf de leeftijd van 6 maanden. Zeker is dat er heel wat ‘thuis’ kan gebeuren en wij raden de ouders zelfs aan thuis extra aandacht te besteden aan de watergewenning voor hun baby.

Hoe verlopen de lessen?
De begeleiding staat borg voor kwaliteit. Onze monitoren kregen hiervoor een speciale opleiding.
• Ze werken in groepjes van maximaal 12 baby’s, begeleid door één van de ouders. Met behulp van spelmateriaal toont de monitor oefeningen die dan door de ouders en baby’s uitgevoerd worden.
• Zo kunnen ze mee evolueren tot de leeftijd van ongeveer 3,5 jaar. Daarna kan hij deelnemen aan watergewenning voor kleuters.

WATERGEWENNING VOOR KLEUTERS VANAF ONGEVEER 3,5 JAAR (> 1 METER).

Kleuters leren op een speelse manier zich vrij, zonder angst te bewegen in het water. Het succes ligt vooral hierin dat de kinderen samen met leeftijdsgenootjes (kleine groepjes van max. 8) stap voor stap hun angsten leren overwinnen en behendigheden aanleren. Met behulp van aangepast materiaal ervaren de kinderen dat het fijn is met water bezig te zijn. Ze doen spelletjes in groepsverband, leren zich op allerlei manieren door het water bewegen, leren het evenwicht te bewaren en merken dat onverwachte situaties (kopje onder) helemaal niet zo erg zijn. Al vlug zullen de kleuters over hun eerste schrik heen zijn en als ze dan ook nog leren springen in het water, duiken onder water en eventueel leren drijven op buik en rug dan kunnen we stellen dat het kind, watergewend is. De basis naar verder zwemonderricht is dan gelegd! Ook aan gedragsregels in het zwembad schenken wij aandacht: voor en na de les gaan de kleuters naar het toilet en nemen een stort- en voetbad, we duwen mekaar niet onder water, we lopen niet op de kant. Dingen die we vanaf het begin bijbrengen, zullen de kleuters in de toekomst spontaan blijven doen.

Waar ? in zwembad "De Kimpel", Eikenlaan 29 te Bilzen

Info en inschrijven via orcawatergewenning@hotmail.com

Afdeling: 
Watergewenning
Leeftijdscategorie: 
Baby